Θέσεις εργασίας

Η εταιρεία παραγωγής PROSPERO www.prospero.com.gr  αναζητά άτομα με προϋπηρεσία στην διοργάνωση συναυλιών.

Απαραίτητα προσόντα:  δίπλωμα οδήγησης, αγγλική γλώσσα, άριστη σχέση με υπολογιστές, δυνατότητα συνεχόμενων μετακινήσεων.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλώ να στείλετε βιογραφικό άμεσα (στην ελληνική γλώσσα ) στο prospero@prospero.com.gr

X